America House
November 29, 2012William Kreutz SJ NY 58, Daniel Gatti SJ NY 59, Peter Schineller SJ NY 57


Raymond Schroth SJ NY 57, James R. Kelly NY 58, William Kreutz SJ NY 58, John Podsiadlo SJ NY 58, David Stump SJ NY 59


Thomas Donnelly NY 57, Raymond Schroth SJ NY 57, James R. Kelly NY 58, William Kreutz SJ NY 58


Thomas Donnelly NY 57, Raymond Schroth SJ NY 57, James R. Kelly NY 58, William Kreutz SJ NY 58, Peter Schineller SJ NY 57, John Podsiadlo SJ NY 58, David Stump SJ NY 59


Thomas Donnelly NY 57, Raymond Schroth SJ NY 57, James R. Kelly NY 58, William Kreutz SJ NY 58, Peter Schineller SJ NY 57, John Podsiadlo SJ NY 58, David Stump SJ NY 59


Standing: Robert Kern Curtis NY 58, Peter Schineller SJ NY 57
Seated: Thomas Donnelly NY 57, Raymond Schroth SJ NY 57, James R. Kelly NY 58, William Kreutz SJ NY 58, John Podsiadlo SJ NY 58, David Stump SJ NY 59


Frank Turnbull SJ NY 61