Cody's Ale House Grill
154 Court Street
Brooklyn, New York
718-852-6115

March 18, 2015


Photographs by Dennis Costigan NY 59 and Bob Curtis NY 58

Directory of Raw Materials - Click Here


James Riordan NY 59, Thomas Donnelly NY 57, Brian Hickey NY 59, Robert Goger NY 59
at Funeral for Jim Dolan SJ NY 60


James Riordan NY 59


Patrick Conroy NY 60


Kevin Dineen NY 59


Dennis Costigan NY 59


John Morrison NY 60


Robert Goger NY 59


Thomas Donnelly NY 57


James R. Kelly NY 58


Robert Kern Curtis NY 58


Kevin McKay NY 60 and Bill Hanlon NY 58


The Group at the End


Bill Hanlon NY 58


Jim Kelly NY 58, Kevin McKay NY 60, & Kevin Dineen NY 59


Thomas Donnelly NY 57 and Bob Goger NY 59


Dave Schibel NY 58


Chris Conroy NY 59


James R. Kelly NY 58

Jesuit Glossary by Peter Schineller SJ NY 57