Cody's Ale House Grill
154 Court Street
Brooklyn, New York
718-852-6115

March 10, 2016


Photographs by Bob Curtis NY 58 and Dennis Costigan NY 59

Directory of Raw Materials - Click Here


James R. Kelly NY 58 & John Morrison NY 60


James Keenan SJ NY 56 & Chris Conroy NY 59


Robert Goger NY 59


Joseph Kevin McKay NY 60 & John Leonard NY 57


John Morrison NY 60, James Keenan SJ NY 56, Chris Conroy NY 59, Robert Goger NY 59, William Hanlon NY 58, John Godfrey 59,
David Stump SJ NY 59, Thomas Donnelly NY 57, Thomas J. McGuire NY 58, Dennis Costigan NY 59, Kevin McKay NY 60


David Stump SJ NY 59, Thomas Donnelly NY 57, Thomas J. McGuire NY 58, Dennis Costigan NY 59


John Godfrey NY 59


William Hanlon NY 58


Robert Goger NY 59, William Hanlon NY 58, John Godfrey NY 59


James Keenan SJ NY 56 Chris Conroy NY 59


Robert Kern Curtis NY 58


Gerry Drummond NY 58


Bob Curtis NY 58 & Kevin McKay NY 60


David Stump SJ NY 59, Thomas Donnelly NY 57, T. J. McGuire NY 58


James R. Kelly NY 58


John Morrison NY 60


James R. Kelly NY 58


Robert Louis Daidone-Curtis
my grandson on March 10, 2016, born on October 20, 2015,
due date December 15, 2015

Alvaro Corrada del Rio SJ NY 60
Jesuit Glossary by Peter Schineller SJ NY 57