Cody's Ale House Grill
154 Court Street
Brooklyn, New York
718-852-6115

October 18, 2016


Photographs by Bob Curtis NY 58 and Dennis Costigan NY 59

Directory of Raw Materials - Click Here


James Langford NY 61


John Morrison NY 60


James R Kelly NY 58


Daniel Gatti SJ NY 59


Kevin Dineen NY 59


Gerry Drummond NY 58


James Keenan SJ NY 56


Peter Schineller SJ NY 57


David F. X. Stump SJ NY 59


Kevin McKay NY 60


Robert Goger NY 59


Robert Kern Curtis NY 58


Bob Curtis NY 58 & Jim Kelly NY 58


Jim Kelly NY 58 & Gerry Drummond NY 58


Bob Goger NY 59, Dan Gatti SJ NY 59, and Kevin Dineen NY 59


The Group


Jim Langford NY 61 & Bob Goger NY 59


John Leonard NY 57 & Peter Schineller SJ NY 57


Dave Stump SJ NY 59 & Kevin McKay NY 60


Bob Curtis NY 58 & Jim Kelly NY 58


Dennis Costigan NY 59 (from June)Robert Louis Daidone-Curtis (age 1 on October 20, 2016)
grandson of Bob Curtis NY 58 in the pumpkin patch!
Jesuit Glossary by Peter Schineller SJ NY 57