Murray Weigel Hall

Cody's in the Bronx
515 East Fordham Road
Bronx, New York 10458
(718) 430-4900

February 21, 2020

For access to raw data Click Here.

Photographs by James Doran NY 60, Gerry Drummond NY 58,and Bob Goger NY 59
Murray - Weigel - KohlmannPhotographs taken February 21, 2020 by Jim Doran NY 60 and Gerry Drummond NY 58


Jack Podsiadlo SJ NY 58, Donal MacVeigh SJ NY 59, Bob Goger NY 59


Bob Goger NY 59


Chris Conroy NY 59, Peter Schineller SJ NY 57, Tony Azzarto SJ NY 57,Jim Joyce SJ NY 62, Bob Goger NY 59, Tom Donnelly NY 57


Chis Conroy NY 59, Peter Schineller SJ NY 57, Jack Podsiadlo SJ NY 58, Jim Kelly NY 58, Bill Scanlon SJ NY 57,Tom Donnelly NY 57, Gerry Drummond NY 58,
Donal MacVeigh SJ NY 59


Pat Giordano SJ NY 61, Donal MacVeigh SJ NY 59, Chris Conroy NY 59, Peter Schineller SJ NY 57, Gerry Drummond NY 58


Bob Goger NY 59 and Kevin Dineen NJ 59


Pat Conroy NY 60 and Jim Joyce SJ NY 62


James Keenan SJ NY 56, Tony Azzarto SJ NY 57, Gerry Drummmond NY 58, Peter Schineller SJ NY 57

Joe Lux SJ NY 58, Bob Goger NY 59


Dan Gatti SJ NY 59 and Kevin Dineen NY 59
Bob Goger NY 59, Joe Lux SJ NY 58, Jim Keenan SJ NY 56, Tony Azzato SJ NY 57, Gerry Drummond NY 58, Pat Giordano SJ NY 61, Pat Conroy NY 60 , Bill Scanlon SJ NY 57, Server, Tom Donnelly NY 57, Dan Gatti SJ NY 59


Jack Podsiadlo SJ NY 58


Dan Gatti SJ NY 59, Kevin Dineen NY 59, James R. Kelly NY 58, Bob Goger NY 59, Chris Conroy NY 59


James R. Kelly NY 58, Bob Goger NY 59, Chris Conroy NY 59, Jack Podsiadlo SJ NY 58, Dennis Costigan NY 59, Gerry Drummond NY 58


Donal MacVeigh SJ NY 59, James R. Kelly NY 58, Bob Goger NY 59, Chris Conroy NY 59, Jack Podsiadlo SJ NY 58, Dennis Costigan NY 59, Gerry Drummond NY 58


Gerry Drummond NY 58, Peter Sshineller SJ NY 57, Dave Stump SJ NY 59, Pat Giodano SJ NY 61

Chris Conroy NY 59, Joe Lux SJ NY 58, Jack Podsiadlo SJ NY 58


James R. Kelly NY 58 and Bob Goger NY 59


Bob Goger NY 59


Bob Goger NY 59 and Chris Conroy NY 59
Pat Conroy NY 60, Jim Doran NY 60
Photo by Gerry Drummond NY 58

Gerry Drummond NY 58, Dennis Costigan NY 59, Pat Conroy NY 60, Kevin MacKay NY 60, Dan Gatti SJ NY 59, Kevin Dineen NY 59


Kevin McKay NY 60 and Chris Conroy NY 59


The Cat

Photographs taken by Bob Goger NY 59 on February 21, 2020

Donal MacVeigh SJ NY 59, Kevin McKay NY 60, Daniel Gatti SJ NY 59


Joe Lux SJ NY 58 and Jack Podsiadlo SJ NY 58